Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 2107

PITANJE: Kriminalistika obiljeja poinitelja imovinskih delikata
Odgovor
Iz kataloga
- 49817 - Mjesto zloina : vodi kroz forenzinu znanost / Richard Platt ; preveo Marko Mladineo. -
- 46543 - Razbojnitva i postupanje policije : prirunik za policijske djelatnike / Josip Tulezi. -
- 69348 - Uvod u kriminalistiku / Berislav Pavii. -
- 69358 - Kriminalistika tehnika / Tatjana Kolar-Gregori. -
- 96776 - Kazneno pravo za kriminaliste : odabrana poglavlja s primjerima iz prakse / Lana Milivojevi. -
- 89777 - Suvremene kriminalistike teorije / Duko Modly, Gordan Mri. -
- 90123 - Rizino delinkventno kriminalno ponaanje : empirijske studije / Vladimir Obradovi. -
- 69348 - Uvod u kriminalistiku / Berislav Pavii. -

Natrag