Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 2144

PITANJE: Uloga turistikih sajmova u poslovnom marketingu turizma
Odgovor
Iz kataloga
- 42659 - Rjenik turizma / urednici Boris Vukoni, Nevenka avlek. -
- 89466 - Marketing u turizmu Bjelovarsko-bilogorske upanije = Tourism marketing in Bjelovar bilogora county : magistarski specijalistiki rad / Maja Vrabec. -
- 864 - Marketing / Mihajlo Aimovi. -
- 71360 - Gerilski marketing : jednostavne i jeftine metode stjecanja velike zarade od vae male tvrtke / Jay Conrad Levinson u suradnji sa Jeannie Levinson i Amy Levinson. -
- 30125 - Promocija u turizmu / Josip Senei. -
- 73145 - Kako preivjeti sajam / Saa Petar. -
- 49697 - Vanjskotrgovinsko poslovanje / Boo Mati. -
Web stranice i Web baze podataka
- https://www.hok.hr/gospodarstvo/sajmovi/vodic_za_uspjesan_nastup_na_sajmu
- https://zir.nsk.hr/islandora/object/unipu%3A503
- https://zir.nsk.hr/islandora/object/mev%3A712
- https://hrcak.srce.hr/38551

Natrag