Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 2182

PITANJE: Analiza sportsko turistike ponude grada Bjelovara
Odgovor
Iz kataloga
- 82147 - Konjiki turizam u Bjelovarsko-bilogorskoj upaniji / Mato ai. -
- 89406 - Ribolovne vode bjelovarskog kraja : turistiki potencijal kontinentalne Hrvatske / Sinia Slavini ; [fotografije Mladen ai...et al.]. -
- 80540 - Osamdeset godina sportskog ribolova u Bjelovaru : RD esma Bjelovar 1929.-2009. / Sinia Slavini. -
- 60485 - Sportski ribnjaci bjelovarskog kraja / [tekst i fotografije] Sinia Slavini. -
- 89531 - Ribe i sportski ribolov na slatkim vodama / Sinia Slavini ; [ilustracije Borivoj Bonjak ; fotografije Robert Ani... [et al.]. -
- 89628 - Biciklistike rute Bjelovarsko-bilogorske upanije = Bicycle Routes Bjelovar-bilogora County / [autor Antun Turi ; izrada karata Pavao Ivanek, Kreimir Ivanek ; fotografije Tomislav ajsa...[et al.]. -
- 89640 - Vjerujte, s bicikla je sve drugaije : jedan krug na dva kotaa izmeu Bilogore, Moslavine i Papuka : foto-putopis o bicikliranju Bjelovarsko-bilogorskom upanijom / Tugomir Pemper ; [fotografije Tugomir Pemper... [et.al.]. -
- 89430 - Radovi Zavoda za znanstvenoistraivaki i umjetniki rad u Bjelovaru : svezak 6 / [glavni i odgovorni urednik Slobodan Katela ; urednik sveska Vladimir Strugar]. -
- 89466 - Marketing u turizmu Bjelovarsko-bilogorske upanije = Tourism marketing in Bjelovar bilogora county : magistarski specijalistiki rad / Maja Vrabec. -
- 76224 - Turistiki potencijali Bjelovarsko-bilogorske upanije i njihova valorizacija : diplomski rad / Ivana Mihalinec. -
- 89533 - Strategijski pristup razvoja poduzetnitva u turizmu i ugostiteljstvu Bjelovarsko-bilogorske upanije = Strategic approach to enterprise development in tourism and hospitality of Bjelovarsko-bologorska county : diplomski rad / Dijana Janinec. -

Natrag