Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 2208

PITANJE: Inovativnost i kreativnost u turizmu
Odgovor
Iz kataloga
- 97863 - Odabrane teme suvremenog menadmenta u kulturi i turizmu / Tea Golja. -
- 94697 - Europsko turistiko trite i trendovi razvoja / Iva Silvar, Tea Golja. -
- 93638 - Internet marketing u turizmu : vodi za bolju popunjenost smjetajnih kapaciteta / [priredila Martina Urbani]. -
- 92488 - Turizam i transformacije : hrvatska strana Jadrana : iz tranzicijskog kaosa prema drutvu znanja, rada i kulture / Darko Vlahovi ; [prijevod saetka ivan Filippi]. -
- 89982 - Suvremeni trendovi u turizmu / [urednice] Jasmina Grini, Vanja Bevanda. -
- 47554 - Ja hou i mogu vie : prirunik za odgoj darovite djece od 3 do 8 godina / Jasna Cvetkovi-Lay ; [ilustrirao Sreko Puntari-Felix]. -
- 77173 - Menadment inovacija / Jasna Prester. -
- 98379 - Agroturizam Bjelovarsko-bilogorske upanije i mogunosti organiziranja izvanuionike nastave : diplomski rad / Andrea Pavli ; mentor Zdenko Braii. -
- 98378 - Upravljanje prirodnom i kulturnom resursnom osnovom u turizmu na primjeru Bjelovarsko-bilogorske upanije : diplomski rad / Matea Medvidovi ; mentorica Mili Razovi. -
- 98381 - Kulturni turizam i hoteli Bjelovarsko-bilogorske upanije = Bjelovar-bilogora county culture tourism and hotels : zavrni rad / Ivan Kataleni ; mentorica ura Somoi. -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

Natrag