Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 2244

PITANJE: Povijesni pregled nasljednog prava u RH
Odgovor
Iz kataloga
- 43405 - Hrvatsko srednjovjekovno obiteljsko i nasljedno pravo / Lujo Margeti. -
- 38818 - Graansko pravo : opi dio, stvarno, obvezno i nasljedno pravo / Martin Vedri, Petar Klari. -
- 27963 - Osnove imovinskog prava : opi dio stvarno, obvezno i nasljedno pravo / Martin Vedri, Petar D. Klari. -
- 94349 - Zakon o nasljeivanju : s komentarima, poveznicama, sudskom praksom, prilozima, primjerima i abecednim kazalom pojmova / Damir Kontrec, Joica Matko Rudjak, uro Sessa. -
- 68598 - Graansko pravo : opi dio, stvarno pravo, obvezno i nasljedno pravo / Petar Klari i Martin Vedri. -
- 73284 - Nasljedno pravo / Nikola Gavella i Vlado Belaj. -

Natrag