Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 2262

PITANJE: Turistika ponuda BB
Odgovor
Iz kataloga
- 98379 - Agroturizam Bjelovarsko-bilogorske upanije i mogunosti organiziranja izvanuionike nastave : diplomski rad / Andrea Pavli ; mentor Zdenko Braii. -
- 89430 - Radovi Zavoda za znanstvenoistraivaki i umjetniki rad u Bjelovaru : svezak 6 / [glavni i odgovorni urednik Slobodan Katela ; urednik sveska Vladimir Strugar]. -
- 82147 - Konjiki turizam u Bjelovarsko-bilogorskoj upaniji / Mato ai. -
- 98381 - Kulturni turizam i hoteli Bjelovarsko-bilogorske upanije = Bjelovar-bilogora county culture tourism and hotels : zavrni rad / Ivan Kataleni ; mentorica ura Somoi. -
- 37044 - Lovni turizam : lovstvo na upaniji bjelovarsko-bilogorskoj, Bjelovar, rujan 1994. : [katalog izlobe] / Drugi meuupanijski stoarski i gospodarski sajam. -
- 92021 - Boina Bajka obitelji Salaj = Salaj family Christmas fairy tale / fotografije Davor Kirin. -
- 98378 - Upravljanje prirodnom i kulturnom resursnom osnovom u turizmu na primjeru Bjelovarsko-bilogorske upanije : diplomski rad / Matea Medvidovi ; mentorica Mili Razovi. -
- 76224 - Turistiki potencijali Bjelovarsko-bilogorske upanije i njihova valorizacija : diplomski rad / Ivana Mihalinec. -
- 89640 - Vjerujte, s bicikla je sve drugaije : jedan krug na dva kotaa izmeu Bilogore, Moslavine i Papuka : foto-putopis o bicikliranju Bjelovarsko-bilogorskom upanijom / Tugomir Pemper ; [fotografije Tugomir Pemper... [et.al.]. -
- 89430 - Radovi Zavoda za znanstvenoistraivaki i umjetniki rad u Bjelovaru : svezak 6 / [glavni i odgovorni urednik Slobodan Katela ; urednik sveska Vladimir Strugar]. -
- 103077 - Bjelovarski biciklizam : blistava prolost, aktivna sadanjost i zanimljiva budunost : Dravni arhiv u Bjelovaru, Predvorje zgrade Arhiva 14. 6. - 15. 7. 2019 : [katalog izlobe] / Tatjana Rui.-
- 89406 - Ribolovne vode bjelovarskog kraja : turistiki potencijal kontinentalne Hrvatske / Sinia Slavini ; [fotografije Mladen ai...et al.]. -
- 82306 - Informacijska tehnologija u unapreenju turistike komunikacije na primjeru putnike agencije BlagecTurist, Bjelovar : zavrni rad / Bojana Tali. -
- 89466 - Marketing u turizmu Bjelovarsko-bilogorske upanije = Tourism marketing in Bjelovar bilogora county : magistarski specijalistiki rad / Maja Vrabec. -
- 12147 - Pitomi krajolici, srdani ljudi : Bjelovarsko-bilogorska upanija / [tekst grupa autora ; fotografije Miroslav Brleti...[et al.]. -
- 81400 - Zeleni dom : Bjelovarsko-bilogorska upanija = Green Home : Bjelovar-Bilogora County / [autori Danijel Rui, Ante Perkovi ; suradnici Goran Beenski... et al.].

Natrag