Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 2270

PITANJE: Osobe s invaliditetom kao rtve nasilja
Odgovor
Iz kataloga
- 88330 - Nacionalna strategija izjednaavanja mogunosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine : [pristup] / [glavna i odgovorna urednica Jadranka Kosor]. -
- 61770 - Nasilje nad osjetljivim skupinama : integrirani prostor Odgovori na nasilje u svakodnevnom ivotu u demokratskom drutvu / Hilary Brown ; [prijevod Alemka Vrcan]. -
- 88331 - Zatita odraslih osoba s invaliditetom i djece s tekoama u razvoju od zlostavljanja / [izvjee sastavila Hilary Brown]. -
- 88332 - Postizanje potpunog sudjelovanja kroz Univerzalni dizajn : integracija osoba s invaliditetom / izvjee izradio Soeren Ginnerup ; u suradnji s Odborom strunjaka za Univerzalni dizajn. -
- 70276 - Obitelji osoba s invaliditetom i mree podrke / Zdravka Leutar, Jelena Ogresta, Marina Mili Babi. -
- 90875 - Socijalni poloaj osoba s invaliditetom u Hrvatskoj / Zdravka Leutar, Marko Buljevac, Marina Mili Babi. -
- 96117 - Zdravstvena njega osoba s invaliditetom / Marija Ljubii ; [fotografija Mario Padelin]. -
- -
- -
- -
- -

Natrag