Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 27

PITANJE: Mjenica
Odgovor
Iz kataloga
- 30184 - Mjenica : instrument kreditiranja i naplate nakon ukidanja akceptnog naloga / Miljenko A. Giunio. -
- 64390 - Osnove statusnoga i ugovornoga trgovakog prava / Vilim Gorenc. -
- 30185 - Instrumenti osiguranja plaanja : mjenica - ek - bankarska garancija / Arnalda Milinovi, Milan Potkonjak, Nenad imunec. -
- 68091 - Mjenica i zadunica : i ostali naini podmirenja obveza [u praktinom koritenju] : prijeboj, cesija, asignacija / Franjo Amon...[et al.]. -
- 44088 - Osiguranje plaanja : mjenica, ek, akreditiv, zadunica, fiducija / Franjo Amon, Marija Luli, Hrvoje Mominovi, Ante Vidovi. -
- 44088 - Osiguranje plaanja : mjenica, ek, akreditiv, zadunica, fiducija / Franjo Amon, Marija Luli, Hrvoje Mominovi, Ante Vidovi. -
- 5577 - Prirunik o vrijednosnim papirima : kategorije institucionalne osnove primjena u praksi / Vladimir Veselica. -

Natrag