Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 299

PITANJE: Statistika analiza kretanja broja zaposlenih ena u Hrvatskoj od 2001. do 2010.
Odgovor
Iz kataloga
- 32839 - Statistiki ljetopis = Statistical Yearbook / [urednik Jasna Crkveni Boji]. -
- 60021 - Stavovi poslodavaca prema profesionalnoj i obiteljskoj angairanosti ena / [urednica i voditeljica znanstvenog istraivanja Smiljana Leinert Novosel]. -
- 60245 - Rodne preobrazbe / Sylvia Walby ; [prevela Mirjana Pai Jurini]. -
- 76777 - Rad u Hrvatskoj : pred izazovima budunosti / urednici Vojmir Franievi, Vlado Puljiz. -
- 76493 - Nezaposlenost u tranzicijskoj Hrvatskoj pod socijalno-etikim vidom / Petar Tomai. -
- 26630 - ena i drutvo-kultiviranje dijaloga : zbornik radova. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=41561

Natrag