Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 301

PITANJE: Novac u Republici Hrvatskoj
Odgovor
Iz kataloga
- 73350 - Financijske institucije i trite kapitala / Marina Klamer alopa, Marijan Cingula. -
- 56794 - Financijske institucije i trita I : pomoni materijali za izuavanje / Vlado Leko. -
- 39892 - Bankarstvo / Vladimir Srb, Branko Mati. -
- 56953 - Monetarna politika / Ivo Periin, Antun okman, Ivan Lovrinovi. -
- 61328 - Kratka povijest Hrvatske za mlade / Hrvoje Graanin ; [ilustracije Velimir Vuki ; izrada karataIvan Marui]. -
- 64034 - Vodi za razumijevanje novca / [urednik] Guste Santini. -
- 62663 - Makroekonomija / Mate Babi. -
- 30103 - Uvod u ekonomiju / Branko Kovaevi. -
- 76656 - Globalni novac : politika uvjetovanost financijske informacije : socijalna kriza / Branka Mraovi. -
- 77540 - Monetarna politika / Ivan Lovrinovi, Marijana Ivanov. -
- 40148 - Novarstvo / Vlatko Mileta. -
- 80666 - Upravljanje novcem u malom prstu / Vlatka Sakar ; [ilustrator Zvonko Lenner]. -
- 60824 - Od dezinflacije u zaduenost : hrvatska privreda 1994.-2004. / Mate Babi. -
- 81978 - Gospodarstvo Hrvatske / Vladimir avrak... [et al.] ; urednik i redaktor Vladimir avrak. -
- 37484 - Trite kapitala u Republici Hrvatskoj : zakonodavni i institucionalni okvir / Ante Gaparovi. -
asopisi
- 54514 - Ekonomski pregled / [glavni i odgovorni urednik Dragomir Vojni]. -

Natrag