Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 381

PITANJE: Monetarna politika u Hrvatskoj - povijesni osvrt na monetarna dogaanja
Odgovor
Iz kataloga
- 81978 - Gospodarstvo Hrvatske / Vladimir avrak... [et al.] ; urednik i redaktor Vladimir avrak. -
- 77545 - Kriza i ekonomska politika : politika i ekonomija razvoja Hrvatske / uredio Dubravko Radoevi. -
- 60824 - Od dezinflacije u zaduenost : hrvatska privreda 1994.-2004. / Mate Babi. -
- 32435 - Ekonomska politika : s elementima ekonomike hrvatskoga gospodarstva / Mato Crkvenac. -
- 77540 - Monetarna politika / Ivan Lovrinovi, Marijana Ivanov. -
- 56953 - Monetarna politika / Ivo Periin, Antun okman, Ivan Lovrinovi. -
asopisi
- 54514 - Ekonomski pregled / [glavni i odgovorni urednik Dragomir Vojni]. -
- 54514 - Ekonomski pregled / [glavni i odgovorni urednik Dragomir Vojni]. -
- 54514 - Ekonomski pregled / [glavni i odgovorni urednik Dragomir Vojni]. -
- 54514 - Ekonomski pregled / [glavni i odgovorni urednik Dragomir Vojni]. -

Natrag