Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 402

PITANJE: Resocijalizacija zatvorenika
Odgovor
Iz kataloga
- 26858 - Problemi resocijalizacije maloljetnika s delikventnim ponaanjem / Vojislav Kovaevi. -
- 61218 - Izazovi socijalnog rada s pojedincem / Kristina Urbanc. -
- 35810 - Kazneni zakon u sudskoj praksi / Ana Garai. -
- 32163 - Odgoj i tretman u institucijama socijalne skrbi : deskriptivna studija / Antonija iak i Nivex Koller-Trbovi. -
- 62103 - Poremeaji u ponaanju i rizina ponaanja : pristupi i pojmovna odreenja / (urednici) J[osipa] Bai, N[ivex] Koller-Trbovi, S[lobodan] Uzelac. -
- 61281 - Osnove socijalne edukologije mladih s poremeajima u socijalnom ponaanju : (socijalnopedagoki aspekt) / Slobodan Uzelac. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=129595
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=130273
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=130355
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=28163
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=130360
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=117721
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=132525
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=129728
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=130351
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=130331

Natrag