Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 405

PITANJE: Dinamika rasta BDP-a EU s osvrtom na Hrvatsku
Odgovor
Iz kataloga
- 30103 - Uvod u ekonomiju / Branko Kovaevi. -
- 44090 - Osnove poslovne ekonomije / Branko Kovaevi. -
- 82730 - Dva stoljea razvoja hrvatskoga gospodarstva : (1820.-2005.) / Vladimir Stipeti. -
- 67800 - Hrvatska na raskriju : izazovi dugoronog razvitka u konkurentnom okruju / urednici Ante iin-ain i Velimir onje. -
- 39890 - Makroekonomija / ula Borozan. -
- 72034 - Izazovi meunarodnog trita / Bruno Grbac. -
- 49205 - Hrvatski gospodarski razvoj / Ivo Drui...[et al.] ; urednik i redaktor Ivo Drui. -
- 66416 - Svjetsko carstvo i njegovi neprijatelji / Darko Polek ; [fotografije Boris Cvjetanovi]. -
- 80501 - Ekonomika i politika Europske unije / Vinko Kandija, Igor Cvei. -
- 77505 - Makrosustav Europske unije / Vinko Kandija, Igor Cvei. -
asopisi
- 54514 - Ekonomski pregled / [glavni i odgovorni urednik Dragomir Vojni]. -
- 54514 - Ekonomski pregled / [glavni i odgovorni urednik Dragomir Vojni]. -

Natrag