Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 462

PITANJE: Usporedba hrvatskog kolstva sa kolstvom u Njemakoj
Odgovor
Iz kataloga
- 1498 - kolstvo u svijetu : komparativna analiza hrvatskog i europskog (svjetskog) kolstva / uredio Stanko Anti ; autori Stanko Anti...[et al.]. -
- 9601 - Europska orijentacija hrvatskog kolstva : kolstvo u svijetu - II / uredio Stanko Anti ; autorski tim Stanko Anti ... [et al.]. -
- 62485 - Hrvatsko osnovno kolstvo : zakoni, pravilnici, kolektivni ugovori, komentari / Stjepan Pukar. -
- 13333 - Hrvatsko osnovno kolstvo / priredio Ante Selak. -
- 61278 - Europski izazov hrvatskom kolstvu / [urednik Hrvoje Vrgo]. -

Natrag