Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 495

PITANJE: Trgovaka drutva i zaklade
Odgovor
Iz kataloga
- 58910 - Trgovako pravo : pravo drutava, osnove imovinskog i obveznog prava, ugovori, steajno pravo i likvidacija / Gordana Bri. -
- 55343 - Trgovako pravo - drutva / Vilim Gorenc. -
- 64006 - Trgovako pravo - drutva / Dea Mlikotin Tomi, Hana Horak ; suradnici Marta Boina, Kosjenka Dumani, Ana ega. -
- 76667 - Osnove trgovakog prava / autori Jelena uveljak... [et al.] ; uredila Ljerka Mintas Hodak. -
- 58476 - Praktikum trgovakog prava / Dea Mlikotin Tomi...[et al.] ; urednik Hana Horak. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=48053
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=38308
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=47567

Natrag