Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 497

PITANJE: Specifina prava zaposlenih oeva na temelju roditeljstva
Odgovor
Iz kataloga
- 64418 - Konvencije Meunarodne organizacije rada s komentarima / Marinko Uur, Sandra Laleta. - - Str. 97-99
Web stranice i Web baze podataka
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=48057
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=46965
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=80419
- http://www.zakon.hr/z/214/Zakon-o-rodiljnim-i-roditeljskim-potporama

Natrag