Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 506

PITANJE: Suradnja odgojitelja i roditelja
Odgovor
Iz kataloga
- 39500 - Suradnja s roditeljima : upotreba roditeljske procjene djejeg razvojnog statusa u otkrivanju razvojnih problema i problema ponaanja te bavljenju tim problemima / Frances Page Glascoe ; [prevela Gordana Kereste]. -
- 68292 - Inovacije u uinkovitijem odgojno-obrazovnom radu : zbornik radova 9. kole uitelja Hrvatske / priredio Hrvoje Vrgo. -
- 39867 - kola otvorenih vrata / Valentin Puevski ; uredio Antun Mijatovi. -
- 60085 - Uenici, uitelji i roditelji zajedno na putu uspjenog odgoja i obrazovanja : suradnja, partnerstvo, meuljudski odnosi, meusobno povjerenje i potovanje, suodgovornost / priredio Hrvoje Vrgo. -
- 37219 - Uitelji za uitelje : primjeri provedbe naela Aktivne/efikasne kole / Renata Miljevi-Riiki, Dubravka Miljkovi ... ; urednik Predrag Zarevski. -
- 33374 - Kultura obrazovanja / Jerome Bruner ; s engleskoga prevela Boica Jakovlev. -
- 37620 - Predkolska pedagogija / Marko Stevanovi. -
- 56208 - Devet lica jednog odgajatelja/roditelja / Edita Slunjski. -
- 64702 - Kako mogu suraivati sa kolom / Mijo Rei. -
- 33763 - Savjetodavni rad u vrtiu i koli / Metod Resman ; [prijevod sa slovenskog jezika Stjepan Stanii ... et al.]. -

Natrag