Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 528

PITANJE: Modeliranje funkcije zaposlenosti u Hrvatskoj i Poljskoj
Odgovor
Iz kataloga
- 49205 - Hrvatski gospodarski razvoj / Ivo Drui...[et al.] ; urednik i redaktor Ivo Drui. -
- 44090 - Osnove poslovne ekonomije / Branko Kovaevi. -
- 81978 - Gospodarstvo Hrvatske / Vladimir avrak... [et al.] ; urednik i redaktor Vladimir avrak. -
- 76493 - Nezaposlenost u tranzicijskoj Hrvatskoj pod socijalno-etikim vidom / Petar Tomai. -
- 78671 - Statistike metode za poslovno upravljanje : prirunik / Mirjana imeija, Petar Sori. -
- 81678 - Pregled formula iz Statistikih metoda za poslovno upravljanje / Mirjana imeija, Petar Sori. -
- 79172 - Zaposlenost i nezaposlenost Bjelovarsko-bilogorske upanije od 1997. do 2007. godine : diplomski rad / Krunica Broanac. -
- 82300 - Kvantitativno i kvalitativno kretanje radnog potencijala na tritu rada : magistarski rad / Ivan Baborski. -
- 82730 - Dva stoljea razvoja hrvatskoga gospodarstva : (1820.-2005.) / Vladimir Stipeti. -
- 72034 - Izazovi meunarodnog trita / Bruno Grbac. -
- 64909 - Kraj siromatva : ekonomske mogunosti naeg doba / Jeffrey D. Sachs ; [preveo s engleskoga Neboja Buanovac]. -
- 66741 - Globalizacija i nova ekonomija / Vladimir Veselica. -
asopisi
- 54514 - Ekonomski pregled / [glavni i odgovorni urednik Dragomir Vojni]. -
- 54514 - Ekonomski pregled / [glavni i odgovorni urednik Dragomir Vojni]. -
- 54514 - Ekonomski pregled / [glavni i odgovorni urednik Dragomir Vojni]. -
- 54514 - Ekonomski pregled / [glavni i odgovorni urednik Dragomir Vojni]. -
- 54514 - Ekonomski pregled / [glavni i odgovorni urednik Dragomir Vojni]. -

Natrag