Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 591

PITANJE: Industrija osiguranja
Odgovor
Iz kataloga
- 35964 - Osnove osiguranja : upravljanje rizicima / Emmet J. Vaughan, Therese M. Vaughan ; [prevoditeljica Andrea Tomas]. -
- 69029 - Osiguranje u praksi : odabrani radovi / Berislav Matijevi. -
- 74642 - Osiguranje : management, ekonomija, pravo : aktualne teme / Berislav Matijevi. -
- 39399 - Tehnika osiguranja i reosiguranja / Ivo Andrijani, Ksenija Klasi. -
- 45765 - Osiguranje i reosiguranje / Mile Bijeli. -
- 64645 - Osiguranje i rizici / Marijana urak, Drago Jakovevi. -

Natrag