Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 613

PITANJE: Porezni poticaji na investicije u EU i Hrvatskoj
Odgovor
Iz kataloga
- 48881 - Menadment u malom poduzetnitvu / uro Horvat, Marinko Kovai. -
- 80501 - Ekonomika i politika Europske unije / Vinko Kandija, Igor Cvei. -
- 81978 - Gospodarstvo Hrvatske / Vladimir avrak... [et al.] ; urednik i redaktor Vladimir avrak. -
- 62185 - Fiskalni sustav i fiskalna politika Europske Unije / Jure imovi, Hrvoje imovi. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://www.efri.uniri.hr/dokumenti/H.Blazic_Usp_por_sustavi-knjiga.pdf
- http://web.efzg.hr/dok/fin/hsimovic/radovi/simovic%26miheljazaja_2010.pdf
- http://web.efzg.hr/RePEc/pdf/Clanak%2008-03.pdf
- http://www.mingo.hr/default.aspx?id=3240
- http://www.zakon.hr/z/544/Zakon-o-poticanju-investicija-i-unapre%C4%91enju-investicijskog-okru%C5%BEenja
- http://oliver.efri.hr/~mgrdinic/Simovic_Hrvoje.pdf

Natrag