Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 64

PITANJE: Oslobodilake akcije HV-a 1991. u zapadnoj Slavoniji
Odgovor
Web stranice i Web baze podataka
- http://library.foi.hr/m3/kdetaljia.asp?sqlx=8962&ser=&sqlid=31&css=&U=mehun
- http://library.foi.hr/m3/kdetaljia.asp?sqlx=5771&ser=&sqlid=31&css=&U=bjelovarski zbornik
- http://library.foi.hr/m3/kdetaljia.asp?sqlx=60481&ser=&sqlid=31&css=&U=urak
- http://library.foi.hr/m3/kdetaljia.asp?sqlx=69057&ser=&sqlid=31&css=&U=urak
- http://library.foi.hr/m3/kdetaljia.asp?sqlx=73944&ser=&sqlid=31&css=&U=urak
- http://library.foi.hr/m3/kdetaljia.asp?sqlx=76508&ser=&sqlid=31&css=&U=urak
- http://library.foi.hr/m3/kdetaljia.asp?sqlx=9627&ser=&sqlid=31&css=&U=imi jure
- http://library.foi.hr/m3/kdetaljia.asp?sqlx=56188&ser=&sqlid=31&css=&U=imi jure
- http://library.foi.hr/m3/kdetaljia.asp?sqlx=68234&ser=&sqlid=31&css=&U=runti
- http://library.foi.hr/m3/kdetaljia.asp?sqlx=78302&ser=&sqlid=31&css=&U=karaula studije
- http://library.foi.hr/m3/kdetaljia.asp?sqlx=79186&ser=&sqlid=31&css=&U=cindri
- http://library.foi.hr/m3/kdetaljia.asp?sqlx=77411&ser=&sqlid=31&css=&U=bjelovarske ratne novine
- http://library.foi.hr/m3/kdetaljia.asp?sqlx=44658&ser=&sqlid=31&css=&U=goldstein hrvatska povijest
- http://library.foi.hr/m3/kdetaljia.asp?sqlx=43027&ser=&sqlid=31&css=&U=pleskalt zastali
- http://library.foi.hr/m3/kdetaljia.asp?sqlx=41397&ser=&sqlid=31&css=&U=debi otkos
- http://library.foi.hr/m3/kdetaljia.asp?sqlx=44107&ser=&sqlid=31&css=&U=herout pet godina
- http://library.foi.hr/m3/kdetaljia.asp?sqlx=43075&ser=&sqlid=31&css=&U=erjavec pakrac
- http://library.foi.hr/m3/kdetaljia.asp?sqlx=62257&ser=&sqlid=31&css=&U=ivkanec

Natrag