Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 641

PITANJE: Pravni posao: oporuka, darivanje
Odgovor
Iz kataloga
- 58846 - Zakon o obveznim odnosima / priredila Davorka Ivi. -
- 73284 - Nasljedno pravo / Nikola Gavella i Vlado Belaj. -
- 62847 - Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse : graansko, trgovako i radno pravo u praksi / [urednik Hrvoje Mominovi]. -
- 68598 - Graansko pravo : opi dio, stvarno pravo, obvezno i nasljedno pravo / Petar Klari i Martin Vedri. -
- 5409 - Zakon o nasljeivanju : autorski proieni tekst Zakona o nasljeivanju : objanjenja, sudska praksa, primjeri / [priredio] Ivica Crni uz suradnju Ane Marije Koni. -
- -
- -
- -
- -
- -

Natrag