Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 644

PITANJE: Identifikacija i alokacija rizika u projektima javno-privatnog partnerstva
Odgovor
Iz kataloga
- 62175 -
- 78026 - Javno-privatna partnerstva : naela politike i financiranje / E. R. Yescombe ; [prevoditeljica Ana Herman]. -
- 68517 - Javno-privatno partnerstvo i drugi naini upravljanja nekretninama u vlasnitvu Republike Hrvatske, opina, gradova i upanija / Kamilo Vrana... [et al.]. -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

Natrag