Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 651

PITANJE: Uloga kapitala u teoriji Adama Smitha
Odgovor
Iz kataloga
- 64011 - Istraivanje prirode i uzroka bogatstva naroda / Adam Smith ; prijevod i predgovor Marijan Hanekovi. -
- 32358 - Politika ekonomija : Uvod i osnove / Rikard Lang. -
- 83197 - Bogatstvo naroda Adama Smitha : suvremeno itanje klasika ekonomske znanosti / Karen McCreadie ; s engleskog prevela Ivana Glava Bakija. -
- 74791 - Meunarodna ekonomija / Ante Babi, Mate Babi. -
- 62635 - Osnove ekonomije / N. Gregory Mankiw ; [prevoditelji Kristina Kruhak, Ivana Buljeta Banks, Josip Funda]. -
- 56035 - Povijest ekonomskih doktrina / Valdemar Lunaek. -
- 48570 - Tajna kapitala : zato je kapitalizam uspjean na Zapadu, a neuspjean u svim ostalim dijelovima svijeta / Hernando de Soto ; prijevod Duko avi. -
- 64730 - Ekonomija / Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus ; [prevoditelji Kristina Kruhak... et al.]. -
- 11767 - Povijest ekonomske teorije i metode / Robert B. Ekelund, Robert F. Hebert ; [prevoditelj Luka Markovi]. -
- 39764 - Sociologija : teme i perspektive / Michael Haralambos i Martin Holborn ; prevele s engleskoga Mirjana Pai Jurini...[et al.]. -
- 49713 - Uvod u sociologiju / Ivan Kuvai. -
asopisi
- 54514 - Ekonomski pregled / [glavni i odgovorni urednik Dragomir Vojni]. -

Natrag