Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 653

PITANJE: Pojam rizika i njegov prijelaz kod kupoprodaje i drugih ugovora
Odgovor
Iz kataloga
- 76667 - Osnove trgovakog prava / autori Jelena uveljak... [et al.] ; uredila Ljerka Mintas Hodak. -
- 72828 - Osnove prava trgovakih ugovora i vrijednosnih papira / Zvonimir Slakoper, Hrvoje Kaer, Axel Luttenberger ; urednik Zvonimir Slakoper. -
- 64006 - Trgovako pravo - drutva / Dea Mlikotin Tomi, Hana Horak ; suradnici Marta Boina, Kosjenka Dumani, Ana ega. -
- 64390 - Osnove statusnoga i ugovornoga trgovakog prava / Vilim Gorenc. -
- -

Natrag