Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 685

PITANJE: Gospodarska struktura Primorsko-goranske upanije
Odgovor
Iz kataloga
- 81978 - Gospodarstvo Hrvatske / Vladimir avrak... [et al.] ; urednik i redaktor Vladimir avrak. -
- 13332 - Hrvatsko gospodarstvo / Vinko Bari ... [et al.] ; redaktor Ivo Drui. -
- 49205 - Hrvatski gospodarski razvoj / Ivo Drui...[et al.] ; urednik i redaktor Ivo Drui. -
- 9078 - Hrvatsko gospodarstvo : privredna kretanja i ekonomska politika / Jakov Sirotkovi. -
- 43476 - Uvod u hrvatsko gospodarstvo / Ivo Drui, Jakov Sirotkovi. -
- 60028 - Osnove hrvatskoga gospodarstva : materijali za izuavanje / Vinko Bari, Vladimir avrak. -

Natrag