Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 692

PITANJE: Uloga socijalnog radnika u procesu hospitalizacije bez pristanka osoba oboljelih od shizofrenije
Odgovor
Iz kataloga
- 6292 - Socijalna psihijatrija sa psihijatrijskom sociologijom / Duan Kecmanovi. -
- 36715 - Socijalna psihijatrija / uredili Mladen Berghofer ... [et al.] ; glavni urednik Nikola Peri ; ureivaki odbor Mladen Berghofer ... [et al.]. -
- 33510 - Zatita duevnog zdravlja mladih : prirunik / Stania Nikoli. -
- 62981 - Suradna i konzultativna psihijatrija : psihijatrijski i psiholoki problemi u somatskoj medicini / Rudolf Gregurek i suradnici. -
- 8728 - Dijagnostiki i statistiki prirunik za duevne poremeaje : DSM-IV TM : meunarodna verzija s MKB-10 iframa / objavila Amerika psihijatrijska udruga ; struni urednik hrvatskog izdanja Vera Folnegovi-malc. -
- 61218 - Izazovi socijalnog rada s pojedincem / Kristina Urbanc. -
- 89456 - Zdravstveno i socijalno zakonodavstvo / Darko Ropac. -
- 68362 - Zakon o socijalnoj skrbi : (Nar. nov., br. 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07) : redakcijski proieni tekst s napomenama uz pojedine odredbe. Zakon o udomiteljstvu : (Nar. nov., br. 79/07) / priredila Ljiljana Drakuli. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://hrcak.srce.hr/search/?q=Prva+epizoda+shizofrenije
- http://hrcak.srce.hr/search/?q=sociodemografske+i+medicinske+zna%C4%8Dajke
- http://hrcak.srce.hr/ljetopis
- http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZFYDSZvtCOoJ:www.pravo.unizg.hr/_download/repository/OSNAZIVANJE_teorija_i_praksa.ppt+uloga+socijalnog+radnika+u+procesu+hospitalizacije&cd=1&hl=hr&ct=clnk&gl=hr
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=46195
- http://www.zakon.hr/z/181/Zakon-o-za%C5%A1titi-osoba-s-du%C5%A1evnim-smetnjama

Natrag