Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 715

PITANJE: Organizacijska prilagodba poduzea otvorenom tritu, mogunosti prekograninog outsourcinga
Odgovor
Iz kataloga
- 55767 - Meunarodno poslovanje u uvjetima globalizacije / Toni Lazibat, Marko Kolakovi. -
- 81633 - Organizacija / Pere Sikavica. -
- 38332 - Globalizacija : meunarodno gospodarstvo i mogunosti upravljanja / Paul Hirst, Grahame Thompson ; [s engleskog prevela Lidija Zafirovi]. -
- 72072 - Suvremeni menadment : vjetine, sustavi i izazovi / Fikreta Bahtijarevi-iber, Pere Sikavica, Nina Poloki Voki. -
- 56118 - Mo protiv moi u doba globalizacije : nova svjetskopolitika ekonomija / Ulrich Beck ; s njemakog jezika preveli Tamara Mareti, Andy Jeli. -
- 39299 - Izazovi menadmenta u XXI. stoljeu / Eliza G.C. Collins, Mary Anne Devanna ; [preveo Anelko Markulin]. -
- 70302 - Organizacijska kultura / Miroslav ugaj...[et al.]. -
- 80582 - Virtualna ekonomija : kako poslovati u uvjetima globalne krize / Marko Kolakovi. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=113565
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=60541
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=77734
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=95162
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=69015
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=10745
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=77739

Natrag