Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 719

PITANJE: Nagraivanje- napredovanje dravnih slubenika
Odgovor
Iz kataloga
- 69446 - Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi / Gordana Mareti. -
- 12224 - Dravni struni ispit za dravne slubenike : pravni izvori / priredio Mladen Ivanovi ; redaktura Davorka Foreti. -
- 37527 - Plae u dravnim i javnim slubama / Marijan Rudjak, Marija Zuber. -
- 68491 - Kolektivni ugovori u dravnim i javnim slubama i izbor iz stajalita komisija ovlatenih za njihovo tumaenje / [urednica Marija Zuber]. -
- 44068 - Plae u dravnim tijelima i javnim slubama : Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima i Zakon o plaama u javnim slubama s objanjenjima / [urednik Vladimir Slijepevi]. -
- 39986 - Politike institucije : opa teorija politikih institucija / Marcel Prelot ; prevela Vesna Lisii ; struna redakcija i predgovor Zvonko Posavec. -
- 84482 - Izabrane teme iz kompenzacijskog menadmenta / Lovorka Galeti. -
- 34714 - Plae i nagraivanje : kako planirati i upravljati uinkovitim programom plaa / preveo Boran Petri. -
- 58853 - Plae i modeli nagraivanja / George T. Milkovisc i Jerry M. Newman u suradnji s Carolyn Milkovich ; prijevod Sanja Bingula ; struna redakcija Lovorka Galeti. -
- 71704 - Slubeniko pravo / Zoran Piuljan, Sanda Pipuni. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://www.iju.hr/HJU/HJU/preuzimanje_files/2006-2%2004%20Omejec.pdf
- http://hrcak.srce.hr/100303

Natrag