Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 730

PITANJE: Temeljne znaajke d.o.o.
Odgovor
Iz kataloga
- 11657 - Drutva kapitala : drutvo s ogranienom odgovornou, dioniko drutvo / Boidar Feldman, Sandra Obuljen. -
- 32081 - Trgovako pravo - drutva / Vilim Gorenc. -
- 44196 - Pravo drutava / Jaka Barbi. -
- 5531 - Usklaivanje, osnivanje i registracija trgovakih drutava / Vilim Gorenc ... [et al.] ; redaktor Vilim Gorenc. -
- 70305 - Poslovna ekonomija / Stjepan Dvorski, Franjo Rua, Vladimir Kovca. -
- 70457 - Osnove statusnoga i ugovornoga trgovakog prava / Vilim Gorenc. -
- -
- -
- -
- -
- -

Natrag