Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 737

PITANJE: Odnosi meu djecom u razredu
Odgovor
Iz kataloga
- 60931 - Razvoj djece u socijalnom kontekstu : roditelji, vrnjaci, uitelji - kontekst razvoja djeteta / Mira Klarin. -
- 64709 - Odnosi meu djecom / Mijo Rei. -
- 60391 - [Jedan-dva-tri] 1-2-3 uspjeh za odgojitelje i uitelje / Thomas W. Phelan, Sarah Jane Schonour ; [prijevod Dunja Flegar]. -
- 83495 - Nasilje nad djecom i meu djecom / Vesna Bili, Gordana Buljan Flander, Hana Hrpka. -
- 62767 - Djeja psihologija : moderna znanost / Ross Vasta, Marshall M. Haith, Scott A. Miller ; [preveli Lidija Arambai ... et al.]. -

Natrag