Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 757

PITANJE: Nezaposlenost i politika suzbijanja nezaposlenosti
Odgovor
Iz kataloga
- 82300 - Kvantitativno i kvalitativno kretanje radnog potencijala na tritu rada : magistarski rad / Ivan Baborski. -
- 32559 - Osnove ekonomije / Branko Kovaevi. -
- 39419 - Strategije protiv nezaposlenosti. -
- 76493 - Nezaposlenost u tranzicijskoj Hrvatskoj pod socijalno-etikim vidom / Petar Tomai. -
- 81978 - Gospodarstvo Hrvatske / Vladimir avrak... [et al.] ; urednik i redaktor Vladimir avrak. -
- 39764 - Sociologija : teme i perspektive / Michael Haralambos i Martin Holborn ; prevele s engleskoga Mirjana Pai Jurini...[et al.]. -
- 76777 - Rad u Hrvatskoj : pred izazovima budunosti / urednici Vojmir Franievi, Vlado Puljiz. -
- 39863 - Mladi uoi treeg milenija / Furio Radin...[et al.] ; urednici Vlasta Iliin, Furio Radin. -
- 68093 - Iluzija i stvarnost hrvatskog gospodarstva / Guste Santini. -
- 37806 - Socijalno pravo / Marinko .Uur. -
- 72451 - Socijalna politika Hrvatske / Vlado Puljiz... [et al.]. -
- 77498 - Industrijski odnosi u Hrvatskoj : drutvena integracija ili trini sukob / Dragan Bagi. -
- 76168 - Socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje u Hrvatskoj / Ivan Rebac. -
- 67198 - Plae / Vesna Mlinari, eljka Obradovi. -
- 72362 - Isplati li se fleksibilnost : hrvatsko trite rada / Jasminka Kului. -
asopisi
- 54514 - Ekonomski pregled / [glavni i odgovorni urednik Dragomir Vojni]. -
- 54514 - Ekonomski pregled / [glavni i odgovorni urednik Dragomir Vojni]. -
- 54514 - Ekonomski pregled / [glavni i odgovorni urednik Dragomir Vojni]. -

Natrag