Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 758

PITANJE: Financijski sustav u RH: s naglaskom na meupozitne financijske institucije
Odgovor
Iz kataloga
- 73350 - Financijske institucije i trite kapitala / Marina Klamer alopa, Marijan Cingula. -
- 59656 - Odanost istini : polemike / eljko Sabol. -
- 80828 - Budetiranje kapitala : procjena investicijskih projekata / Silvije Orsag, Lidija Dedi. -
- 37484 - Trite kapitala u Republici Hrvatskoj : zakonodavni i institucionalni okvir / Ante Gaparovi. -
- 33091 - Trita kapitala / Bernard J. Foley ; [preveli Nevenka Cerovski ... et al.]. -
- 74095 - Trita kapitala : karakteristike financijskih instrumenata i pravni okvir poslovanja / Jelena Madir. -
- 39749 - Financijski menedment / Zoran Ivanovi. -
- 49862 - Resursi i trita hrvatskog gospodarstva / Ivo Drui. -
- 39887 - Odluivanje u financijskom upravljanju / Branko Novak. -
- 39886 - Financijska trita i institucije / Branko Novak. -
- 54514 - Ekonomski pregled / [glavni i odgovorni urednik Dragomir Vojni]. - - str. 666

Natrag