Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 773

PITANJE: Radovi Zvonimira Lovrenevia
Odgovor
Iz kataloga
- 40072 - Narodni plesovi Hrvatske / Ivan Ivanan, Zvonimir Lovrenevi. -
- 62195 - Aerofoni instrumenti u Bilo-gori / Zvonko Lovrenevi. -
- 62193 - Bilogorci u poslovicama / Zvonko Lovrenevi. -
- 62194 - Dude u Bilogori / Zvonko Lovrenevi. -
- 6118 - Folklorna glazba Bilogore / Zvonimir Lovrenevi. -
- 36795 - Gotika u Bilo-gori - informativni prikaz / Zvonko Lovrenevi, Mladen Medar. -
- 62196 - Jedinka i dvojnice u bjelovarskoj okolici / Zvonko Lovrenevi. -
- 36466 - Mogile u Bilogori : informativni nalaz / Zvonimir Lovrenevi. -
- 82063 - A kaj planira dalje? : Kvaku u spomen / Gordana Marta Matunci. -
- 36424 - Narodna umjetnost : godinjak Instituta za narodnu umjetnost u Zagrebu / glavni urednik Maja Bokovi-Stulli. -
- 36425 - Narodna umjetnost : godinjak Instituta za narodnu umjetnost u Zagrebu / glavni urednik Maja Bokovi-Stulli. -
- 36008 - Podravski zbornik 85 / [odgovorni urednik Franjo Horvati]. -
- 66014 - Prilozi za historiju o nastanku i razvitku Bjelovara / Savo Velagi [i suradnici] ; uredio Savo Velagi. -
- 8965 - Arheoloka istraivanja u Podravini i kalniko-bilogorskoj regiji : znanstveni skup Koprivnica,14-17.X.1986. / [odgovorni urednik Nives Majnari-Pandi]. -

Natrag