Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 783

PITANJE: Alternativni naini rjeavanja radnih sporova u RH
Odgovor
Iz kataloga
- 84494 - Sudska zatita individualnih prava radnika / Ivica Crni. -
- 67196 - Mirenje u graanskim, trgovakim i radnim sporovima / Alan Uzelac... [et al.]. -
- 57469 - Zasnivanje i prestanak radnog odnosa ; Rjeavanje radnih sporova / Mihajlo Dika...[et al.] ; opa redakcija Mihajlo Dika. -
- 70457 - Osnove statusnoga i ugovornoga trgovakog prava / Vilim Gorenc. -
- 57414 - Meunarodno graansko postupovno pravo / uro Vukovi, Eduard Kuntek. -
- 68509 - Osnove prava : (predavanja za studente prava / uredila Ljerka Mintas Hodak. -
- 68361 - Zakon o parninom postupku : redakcijski proieni tekst Zakona s napomenama uz pojedine odredbe : Nar. nov., br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05 i 2/07 - Odluka USRH / priredio Ivan Miroevi ; uredili Biljana Barjaktar... [et
- 58840 - Ugovor o radu / Iris Govi, Duanka Marinkovi Draa. -
- 66550 - Radni odnosi u Republici Hrvatskoj / Ivica Crni ... [et al.] ; uredio eljko Potonjak. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://search.yahoo.com/search;_ylt=AqSzo9m31bzo2uFOqRI6M_WbvZx4?p=mirenje+u+individualnim&toggle=1&cop=mss&ei=UTF-8&fr=yfp-t-900

Natrag