Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 784

PITANJE: Trgovina - samostalna gospodarska djelatnost
Odgovor
Iz kataloga
- 5701 - Trgovina i politika cijena / uro Beni. -
- 56122 - Uspjena prodavaonica : kako biti uspjean u prodaji i voenju prodajnog mjesta / Zvonimir Pavlek. -
- 74617 - Poslovanje trgovine : pravo - raunovodstvo - porezi / Dalibor Briki... [et al.]. -
- 79804 - Ekonomika trgovine / Zdenko Segetlija, Nikola Knego, Blaenka Kneevi, Dario Dunkovi. -
- 58379 - Knjiga o umijeu trgovanja / Benedikt Kotruljevi ; s talijanskoga preveo arko Muljai ; tekst 13. poglavlja prevela Karmen Milai. -
- 12270 - Trgovako poslovanje 3 : udbenik za 3. razred srednje trgovake kole / Vesna Bri-Stipevi, Nevenka Hrukar. -
- 39882 - Marketing trgovine / Zdenko Segetlija, Maja Lamza-Maroni. -
- 40136 - Ekonomika trgovine / Dragutin Radunovi, Stipe Lovreta. -
- 12690 - Hrvatska trgovina / Milivoj Jurii ... [et al.]. -

Natrag