Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 794

PITANJE: Tehnika i fizika sigurnost poslovnih objekata
Odgovor
Iz kataloga
- 49249 - Suvremeni koncepti i ureaji zatite / Davor Deliimunovi. -
- 63091 - Management zatite i sigurnosti / Davor Deliimunovi. -
- 69852 - Znanje daje sigurnost : prirunik za roditelje i edukatore o ponaanjima, pojavama i dogaanjima koji mogu ugroziti sigurnost djece i mladei / Dubravko Klari. -
- 49250 - Zatita i sigurnost financijskih institucija : [prirunik za zatitu banaka i drugih financijskih institucija] / Marko Kriani, Davor Deliimunovi. -
- 57467 - Policijsko upravno pravo / Stipe Ivanda. -
- 81630 - Korporativna sigurnost / Darija Ivandi Vidovi, Lidija Karlovi, Alen Ostoji. -

Natrag