Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 832

PITANJE: Gospodarski poloaj Republike Hrvatske kao nove lanice EU
Odgovor
Iz kataloga
- 83181 - Iz krize u depresiju : zbornik radova Znanstvenog skupa Krizno stanje hrvatskog gospodarstva i pravci zaokreta ekonomske politike iz prorecesijske u razvojnu odranog 12. svibnja 2011. u Zagrebu / [urednici Zvonimir Baleti, Gordan Drui]. -
- 82730 - Dva stoljea razvoja hrvatskoga gospodarstva : (1820.-2005.) / Vladimir Stipeti. -
- 81978 - Gospodarstvo Hrvatske / Vladimir avrak... [et al.] ; urednik i redaktor Vladimir avrak. -
- 67800 - Hrvatska na raskriju : izazovi dugoronog razvitka u konkurentnom okruju / urednici Ante iin-ain i Velimir onje. -
- 77545 - Kriza i ekonomska politika : politika i ekonomija razvoja Hrvatske / uredio Dubravko Radoevi. -
- 44573 - Euro : europska monetarna unija i Hrvatska / uredio Boris Vuji. -
- 49568 - Pridruivanje Hrvatske Europskoj uniji : izazovi institucionalnih prilagodbi / urednica Katarina Ott. -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

Natrag