Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 834

PITANJE: Turistiki aranman kao proizvod putnike agencije
Odgovor
Iz kataloga
- 60736 - Turistike agencije : poslovanje i menadment / Ante Duli. -
- 37745 - Turizam : u interdisciplinarnoj teoriji i primjeni : zbornik istraivanja / Vlatko Jadrei. -
- 61335 - Marketing menadment u turizmu / Josip Senei, Jadranko Grgona. -
- 82306 - Informacijska tehnologija u unapreenju turistike komunikacije na primjeru putnike agencije BlagecTurist, Bjelovar : zavrni rad / Bojana Tali. -
- 42039 - Turistike agencije / Boris Vukoni. -
- 40930 - Turistiko poslovanje : 100 pitanja i odgovora / Anelko imi. -

Natrag