Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 84

PITANJE: Raunovodstveni informacijski sustav u funkciji upravljanja zaliha u trgovini na malo
Odgovor
Iz kataloga
- 60549 - Profesionalno raunovodstvo : prema MSFI i hrvatskim poreznim propisima / Vinko Belak. -
- 78186 - Financijsko raunovodstvo : meunarodni uvod / David Alexander, Christopher Nobes ; s dodatkom o dvojnom knjigovodstvu autorice Anne Ullathorne ; [prevoditeljica Iva Cerovsky]. -
- 44085 - Upravljanje zalihama i skladino poslovanje / V.Belak...[et al.] ; redaktor Mladen Habek. -
- 61605 - Logistika / David J. Bloomberg, Stephen LeMay, Joe B. Hanna ; [prevoditeljica Rahela Jurkovi]. -
- 39888 - Distribucijski sustav trgovinskoga poduzea : distribucija-logistika-informatika / Zdenko Segetlija, Maja Lamza-Maroni.
- 74617 - Poslovanje trgovine : pravo - raunovodstvo - porezi / Dalibor Briki... [et al.]. -
- 39883 - Maloprodaja u Republici Hrvatskoj = Retailing in the Republic of Croatia / Zdenko Segetlija. -
- 71846 - Retailing Management / Michael Levy, Barton A. Weitz. -
- 79804 - Ekonomika trgovine / Zdenko Segetlija, Nikola Knego, Blaenka Kneevi, Dario Dunkovi. -
- 43873 - Uvod u poslovnu logistiku / Zdenko Segetlija. -

Natrag