Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 845

PITANJE: Akti vlade RH
Odgovor
Iz kataloga
- 177 - Propisi o preuzimanju ili stavljanju izvan snage saveznih zakona Uredbe predsjednika Republike HrvatskeUredbe vlade Republike Hrvatske / priredio i biljekama popratio Ivica Crni. -
- 83350 - Institucije dravne uprave Republike Hrvatske od osamostaljenja do lanstva u Europskoj uniji / ivana Hebeli. -
- 86104 - Ustav Republike Hrvatske : proieni tekst : (Nar. nov., br. 56/90, 135/97, 8/98, - pro. tekst, 113/00, 124/00 - pro. tekst, 28/01, 14/01, 55/01 - ispr., 76/10 i 85/10- pro. tekst) / [glavna urednica Davorka Foreti]. -
- 31015 - Hrvatska enciklopedija / [glavni urednik Dalibor Brozovi]. -
- 65332 - Pravni leksikon / [glavni urednik Vladimir Pezo]. -
- 68509 - Osnove prava : (predavanja za studente prava / uredila Ljerka Mintas Hodak. -
- 79207 - Dravno i politiko ureenje Republike Hrvatske / Branislav uti. -

Natrag