Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 88

PITANJE: kola i roditelj
Odgovor
Iz kataloga
- 62037 - Odgoj, obitelj, kola : [mala enciklopedija odgoja] / Vladimir Rosi. -
- 60085 - Uenici, uitelji i roditelji zajedno na putu uspjenog odgoja i obrazovanja : suradnja, partnerstvo, meuljudski odnosi, meusobno povjerenje i potovanje, suodgovornost / priredio Hrvoje Vrgo. -
- 39867 - kola otvorenih vrata / Valentin Puevski ; uredio Antun Mijatovi. -
- 33738 - Znanjem do promjena : prilog metodici rada strunih suradnika / Ana Ivanek. -
- 71715 - Za roditelje : radionice za rad s roditeljima / Maja Uzelac... [et al.]. -
- 73909 - Kako preivjeti djetetovu kolu : poticaji za uspjeno bavljenje domaim zadaama, odnosima s uiteljicom, razrednim okupljanjima i izletima / Paola Di Pietro ; prevela s talijanskog Tamara Modri. -
- 78991 - Prilozi obiteljskoj pedagogiji / Vladimir Rosi, Jasminka Zlokovi. -
asopisi
- S00077 - Narodni zdravstveni list : mjesenik za unapreenje zdravstvene kulture / [glavni urednik Suzana Jankovi]. -
- 54509 - Dijete i drutvo : asopis za promicanje prava djeteta / [glavna urednica Ljiljana Igri]. -

Natrag