Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 898

PITANJE: Pravni sustav EU i njegovi uinci u nacionalnom pravu
Odgovor
Iz kataloga
- 49413 - Horizontalna analiza uinka usklaivanja zakonodavstva Hrvatske s propisima Europske unije / [urednica Vinja Samardija]. -
- 49569 - ABC prava Zajednice / Klaus-Dieter Borchardt. -
- 57472 - Naela europskog prava u presudama Suda Europske zajednice / Tatjana Josipovi. -
- 61538 - Ustav Europske Unije. -
- 78409 - Lisabonski ugovor Europske unije (2007.) : Konsolidirani tekst Ugovora o Europskoj uniji (Maastricht, 1992.) ; Konsolidirani tekst Ugovora o funkcioniranju Europske unije (Rim, 1957.) : protokoli, prilozi i izjave / glavni redaktor hrvatskoga prijevoda Davorin Rudolf. -
- 86690 - Odbor regija u oblikovanju EU zakonodavstva / Majda Rubi. -
- 77503 - Europsko meunarodno privatno pravo u eurointegracijskom procesu i harmonizacija hrvatskog meunarodnog privatnog prava / Vilim Bouek. -

Natrag