Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 927

PITANJE: Sloboda kretanja radnika u Europskoj Uniji
Odgovor
Iz kataloga
- 62952 - Europsko trino pravo / Dea Mlikotin Tomi, Hana Horak, Vedran oljan, Jasminka Pecoti-Kaufman. -
- 67895 - Fleksigurnost : relevantan pristup za srednju i istonu Europu / [urednice] Sandrine Cazes i Alena Nesporova. -
- 80501 - Ekonomika i politika Europske unije / Vinko Kandija, Igor Cvei. -
- 68370 - Sloboda kretanja ljudi u EU : kontekst sporazuma o pridruivanju / Iris Goldner Lang. -
- 82300 - Kvantitativno i kvalitativno kretanje radnog potencijala na tritu rada : magistarski rad / Ivan Baborski. -
- 80966 - Makroekonomija / Olivier Blanchard ; [preveli Ana Martinis... et al.]. -
- 61524 - Makroekonomika tranzicijskog trita rada : s posebnim osvrtom na Hrvatsku / Alka Obadi. -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

Natrag