Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 93

PITANJE: Nadlenost sudstva u zabrani trajka
Odgovor
Iz kataloga
- 57058 - Osnove radnog prava : domaeg, usporednog i meunarodnog / Anton Ravli. -
- 66550 - Radni odnosi u Republici Hrvatskoj / Ivica Crni ... [et al.] ; uredio eljko Potonjak. -
- 68279 - Europska konvencija o ljudskim pravima : prirunik / Donna Gomien ; [prijevod s engleskoga Sanja Bari... et al.]. -
- 77498 - Industrijski odnosi u Hrvatskoj : drutvena integracija ili trini sukob / Dragan Bagi. -
- 76168 - Socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje u Hrvatskoj / Ivan Rebac. -
- 76835 - Zakon o radu : (praktini primjeri) / Martina Grgec, Boo Prelevi. -

Natrag