Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 935

PITANJE: Integriranje uenika sa cerebralnom paralizom u normalnu razredne odjele
Odgovor
Iz kataloga
- 56117 - Prirunik za rad s uenicima s posebnim potrebama integriranim u razrednu nastavu u osnovnoj koli / Daniela Guberina-Abramovi. -
- 27553 - Odgojno obrazovna integracija djece s tekoama u razvoju : okrugli stol strunog savjeta Drutva defektologa... / [urednik Gojko Zovko]. -
- 49097 - Radost uenja : integrirana i projektna nastava u osnovnoj koli / uredio Draen Podravec. -
- 827 - Integrativna pedagogija : odgoj djece s posebnim potrebama / Ivan Biondi. -
- 44585 - Dijete s posebnim potrebama : poticanje intelektualnog i emocionalnog razvoja / Stanley I. Greenspan, Serena Wieder, Robin Simons ; [prevela Ilona Posokhova]. -
- 44346 - Do prihvaanja zajedno : integracija djece s posebnim potrebama : prirunik za uitelje / uredile Lelia Ki-Glava, Rea Fulgosi-Masnjak. -
- 68619 - Interdisciplinarni pristup cerebralnoj paralizi / [urednik Miroslav Pospi]. -
- 48823 - Djeca s posebnim potrebama : prirunik za odgajatelje, uitelje i roditelje / Marjorie J. Kostelnik...[et.al.] ; [s engleskoga prevela Mirna Varlandy Supek]. -
- 68620 - Kvaliteta ivljenja osoba s cerebralnom paralizom / [urednik Miroslav Pospi]. -
- 60297 - Cerebralna paraliza i tekoe u uenju : meunarodni simpozij o cerebralnoj paralizi 30.rujna-2. listopada 2004., Pula / Miroslav Pospi. -
- 62747 - Uenje mozgom i edukacijsko zdravlje / Miroslav Pospi. -
- 68618 - Znanjem do izjednaavanja mogunosti za osobe s invaliditetom / [urednik Miroslav Pospi]. -
- 60944 - Samozastupanje osoba s cerebralnom paralizom : samozastupanje, samoodreenje, samopotovanje / Miroslav Pospi. -
- 60298 - Projekt usmjeren djeci s tekoama u razvoju / Miroslav Pospi. -
- 1535 - Integralna metoda u radu s predkolskom djecom i njihovim roditeljima : teorijski pristup / autorice Josipa Bai, Nives Koller Trbovi, Antonija iak. -
- 13550 - Integralna metoda u primjeni / J[osipa] Bai, A[ntonija] iak, N[ivex] Koller-Trbovi. -

Natrag