Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 948

PITANJE: Odrivost kulturnog turizma grada Bjelovara
Odgovor
Iz kataloga
- 89533 - Strategijski pristup razvoja poduzetnitva u turizmu i ugostiteljstvu Bjelovarsko-bilogorske upanije = Strategic approach to enterprise development in tourism and hospitality of Bjelovarsko-bologorska county : diplomski rad / Dijana Janinec. -
- 89466 - Marketing u turizmu Bjelovarsko-bilogorske upanije = Tourism marketing in Bjelovar bilogora county : magistarski specijalistiki rad / Maja Vrabec. -
- 76224 - Turistiki potencijali Bjelovarsko-bilogorske upanije i njihova valorizacija : diplomski rad / Ivana Mihalinec. -
- 89430 - Radovi Zavoda za znanstvenoistraivaki i umjetniki rad u Bjelovaru : svezak 6 / [glavni i odgovorni urednik Slobodan Katela ; urednik sveska Vladimir Strugar]. -
- 82147 - Konjiki turizam u Bjelovarsko-bilogorskoj upaniji / Mato ai. -
- 89442 - DokuArt : Dani dokumentarnog filma : Bjelovar, Dom kulture, 06.-12.10.2012 : [katalog] / [tekst Rada ei ; uredili Denis Hladi, Marijana Kranjec, Draen Kranjec]. -
- 89565 - DokuArt : Dani dokumentarnog filma : Bjelovar, Dom kulture, 5.-11.10.2013 : [katalog] / [tekst Rada ei ; uredili Denis Hladi, Marijana Kranjec, Draen Kranjec]. -
- 89441 - DokuArt : Dani dokumentarnog filma : Bjelovar, Dom kulture, 01.-07.10.2011 : [katalog] / [tekst Rada ei, Denis Hladi]. -
- 77206 - DokuArt : Dani dokumentarnog filma : Bjelovar, Dom kulture, 02.-07.10.2010 : [katalog] / [uvodnik Rada ei ; ureivaki kolegij Marijana Kranjec, Denis Hladi, Draen Kranjec]. -
- 89524 - Bok fest : bjelovarski odjeci kazalita : 10 Bok godina : 2003.-2012. : [katalog] / [tekstovi Goran Navojec, Antonija Puti, Antun Koruec]. -
- 80841 - Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara : 2011.-2015. / [urednici Ante Topalovi... et al. ; fotografije Andrej Rakni]. -

Natrag