Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 954

PITANJE: Temeljna prava i slobode u Eu i Hrvatskoj - paralela
Odgovor
Iz kataloga
- 69485 - Demokracija i ljudska prava - srce meunarodne ekonomije i poliltike / Zdravko Bazdan. -
- 68279 - Europska konvencija o ljudskim pravima : prirunik / Donna Gomien ; [prijevod s engleskoga Sanja Bari... et al.]. -
- 37822 - Osloboditi prava ovjeka / Pierre Bercis ; prijevod i predgovor Zvonimir Baleti. -
- 80931 - Abeceda prava Europske unije / Klaus-Dieter Borchardt. -
- 71711 - Vijee Europe i Europska unija : institucionalni i pravni okvir / Jasna Omejec. -
- 79046 - Europska unija / autori Mladen Cerovac... [et al.] ; uredila Ljerka Mintas Hodak. -
- 65332 - Pravni leksikon / [glavni urednik Vladimir Pezo]. -

Natrag