Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 96

PITANJE: Teorijski osvrt na aktivne i pasivne mjere suzbijanja nezaposlenosti i na odljev mozgova
Odgovor
Iz kataloga
- 77505 - Makrosustav Europske unije / Vinko Kandija, Igor Cvei. - - Str. 212-227
Web stranice i Web baze podataka
- http://mjesec.ffzg.hr/nezaposlenost/5.html - Str. 291-312
- http://mjesec.ffzg.hr/nezaposlenost/3.4.html
- http://mjesec.ffzg.hr/nezaposlenost/5.html

Natrag