Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 966

PITANJE: Timski rad u vrtiu
Odgovor
Iz kataloga
- 44268 - Igrom do sebe : 102 igre za rad u grupi / autori Ksenija Buni, Josip Jankovi,Ankica Penava. -
- 87848 - Va uspjean predkolac : deset vjetina potrebnih djeci da bi postala samopouzdana i drutveno angairana / Ann Densmore, Margaret Bauman ; [prijevod Katarina Justin]. -
- 71290 - Djeji vrti : zajednica koja ui : mjesto dijaloga, suradnje, i zajednikog uenja / Edita Slunjski. -
- 72642 - ivljenje djece u vrtiu : novi pristupi u shvaanju, istraivanju i organiziranju odgojno-obrazovnog procesa u djejim vrtiima / Arjana Miljak. -
- 56435 - Predkolsko dijete za budunost / Marko Stevanovi, Doris Stevanovi. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://www.kood.hr/zbornik_novi_2012.pdf

Natrag